Szakterületek a következő, kiválasztott címkével: ‘Házassági bontóperek’

Házassági bontóperek és családi jog

  • Házassági bontóperekkel (válással) összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyek esetén egyaránt
  • Házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, szerződések elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
  • Gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek
  • Tartásdíjjal (pl. gyermektartás, házastársi tartás) kapcsolatos ügyek
  • Házassági és élettársi vagyonközösség megszűntetésére vonatkozó megállapodások

Kártérítés

  • Más által, jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén a kártérítési igény érvényesítése
  • A szerződéses kapcsolatokban (pl. szerződésszegés miatt) keletkezett károkkal összefüggő jogi tanácsadás, igényérvényesítés és peres képviselet
  • Peren kívüli megállapodások, egyezségek előkészítése, megkötése

Elérhetőség

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 6.
Telefon/Fax: +36-1-439-6515
Mobiltelefon: +36-30-472-1706
E-mail: info@drkf.hu vagy Katt. ide...