Szakterületek a következő, kiválasztott címkével: ‘Cégalapítás’

Kártérítés

 • Más által, jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén a kártérítési igény érvényesítése
 • A szerződéses kapcsolatokban (pl. szerződésszegés miatt) keletkezett károkkal összefüggő jogi tanácsadás, igényérvényesítés és peres képviselet
 • Peren kívüli megállapodások, egyezségek előkészítése, megkötése

Polgári jogi szerződések

 • Adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 • Kölcsönszerződések
 • Bérleti és használati jogot biztosító szerződések
 • Vállalkozói szerződések és megbízási szerződések
 • Vállalkozási, építési, tervezési szerződések
 • Életjáradéki szerződések, tartási szerződések
 • jogviták, szavatossági, jótállási és kártérítési ügyek intézése
 • Peren kívüli megállapodások, egyezségek előkészítése és megkötése

Cégalapítás, cégeljárás, társasági jog

 • Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Betéti Társaság (Bt.), Közkereseti Társaság (Kkt.), és Részvénytársaság (Rt.), valamint Szövetkezet alapítása, alapító okiratának, tárasági szerződésének elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése
 • Teljes körű jogi tanácsadás és cégbíróság előtti ügyvédi képviselet az elektronikus cégeljárás keretében
 • A társasági szerződések, alapító okiratok módosítása, jogi tanácsadás, jegyzőkönyvek és okiratok elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és jogi képviselet a változás bejegyzési eljárásban
 • Tulajdonrész, illetve üzletrész adásvételi szerződések megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése
 • Teljes körű cégbírósági ügyintézés
 • Tanácsadás Csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyekben
 • Egyesületek, társadalmi szervezetek alapítása, módosítása

Elérhetőség

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 6.
Telefon/Fax: +36-1-439-6515
Mobiltelefon: +36-30-472-1706
E-mail: info@drkf.hu vagy Katt. ide...