Szakterületek a következő, kiválasztott címkével: ‘Birtokvédelem’

Ingatlanjog, társasházak

  • Lakás és egyéb ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (vétel, ajándékozás, csere, stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése
  • Életjáradéki szerződés, tartási szerződés elkészítése
  • Földhivatal előtti ügyvédi képviselet
  • Közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek
  • Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete, tanácsadás és képviselet
  • Ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
  • Lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati szerződések készítése
  • Birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek
  • Földhasználat, ráépítés

Elérhetőség

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 6.
Telefon/Fax: +36-1-439-6515
Mobiltelefon: +36-30-472-1706
E-mail: info@drkf.hu vagy Katt. ide...