Szakterületek a következő, kiválasztott címkével: ‘Adásvételi szerződések’

Ingatlan szerződések, társasházak

 • Lakás és egyéb ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (vétel, ajándékozás, csere, stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése
 • Életjáradéki szerződés, tartási szerződés elkészítése
 • Földhivatal előtti ügyvédi képviselet
 • Közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek
 • Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete, tanácsadás és képviselet
 • Ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • Lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati szerződések készítése
 • Birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek
 • Földhasználat, ráépítés

 

Fogyasztóvédelem

 • Fogyasztói igények érvényesítése
 • Jogi konzultáció, peres és peren kívüli képviselet
 • Jótállási (garanciális) igények peren kívüli és perbeli érvényesítése
 • Szavatossági (hibás teljesítési) igények peren kívüli és perbeli érvényesítése

Polgári jogi szerződések

 • Adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 • Kölcsönszerződések
 • Bérleti és használati jogot biztosító szerződések
 • Vállalkozói szerződések és megbízási szerződések
 • Vállalkozási, építési, tervezési szerződések
 • Életjáradéki szerződések, tartási szerződések
 • jogviták, szavatossági, jótállási és kártérítési ügyek intézése
 • Peren kívüli megállapodások, egyezségek előkészítése és megkötése

Elérhetőség

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 6.
Telefon/Fax: +36-1-439-6515
Mobiltelefon: +36-30-472-1706
E-mail: info@drkf.hu vagy Katt. ide...