Ügyvédi iroda szakterületei

Ügyvédként elsősorban az alábbi szakterületeken nyújtok jogi segítséget:
A részletek megtekintéséhez kattintson a + jelekre!

Cégalapítás, cégeljárás, társasági jog

Cégalapítás, cégeljárás, társasági jog
 • Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Betéti Társaság (Bt.), Közkereseti Társaság (Kkt.), és Részvénytársaság (Rt.), valamint Szövetkezet alapítása, alapító okiratának, tárasági szerződésének elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése
 • Teljes körű jogi tanácsadás és cégbíróság előtti ügyvédi képviselet az elektronikus cégeljárás keretében
 • A társasági szerződések, alapító okiratok módosítása, jogi tanácsadás, jegyzőkönyvek és okiratok elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és jogi képviselet a változás bejegyzési eljárásban
 • Tulajdonrész, illetve üzletrész adásvételi szerződések megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése
 • Teljes körű cégbírósági ügyintézés
 • Tanácsadás Csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyekben
 • Egyesületek, társadalmi szervezetek alapítása, módosítása


Ingatlan szerződések, társasházak

Ingatlan szerződések, társasházak
 • Adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése
 • Életjáradéki szerződés, tartási szerződés elkészítése
 • Földhivatal előtti teljes körű ügyvédi képviselet
 • Közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek
 • Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete, tanácsadás és képviselet
 • Ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • Lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati szerződések készítése
 • Birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek
 • Földhasználat, ráépítés


Polgári jogi szerződések

Polgári jogi szerződések
 • Adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 • Kölcsönszerződések
 • Bérleti és használati jogot biztosító szerződések
 • Vállalkozói szerződések és megbízási szerződések
 • Vállalkozási, építési, tervezési szerződések
 • Életjáradéki szerződések, tartási szerződések
 • jogviták, szavatossági, jótállási és kártérítési ügyek intézése
 • Peren kívüli megállapodások, egyezségek előkészítése és megkötése
 • Hagyatéki szerződések


Kártérítés

Kártérítés
 • Más által, jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén a kártérítési igény érvényesítése
 • A szerződéses kapcsolatokban (pl. szerződésszegés miatt) keletkezett károkkal összefüggő jogi tanácsadás, igényérvényesítés és peres képviselet
 • Peren kívüli megállapodások, egyezségek előkészítése, megkötése


Munkajog

Munkajog
 • Munkaszerződések elkészítése, aktualizálása, véleményezése
 • Ügyvédi képviselet munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben
 • Tanácsadás, képviselet és okiratszerkesztés munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan
 • Munkajogi szerződések, és egyéb okiratok véleményezése, elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése


Szabálysértési jog

Szabálysértési jog
 • Szabálysértési határozatok gyors ügyintézése, kifogás elkészítése


Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelem
 • Fogyasztói igények érvényesítése
 • Jogi konzultáció, peres és peren kívüli képviselet
 • Jótállási (garanciális) igények peren kívüli és perbeli érvényesítése
 • Szavatossági (hibás teljesítési) igények peren kívüli és perbeli érvényesítése


Házassági bontóperek és családi jog

Házassági bontóperek és családi jog
 • Házassági bontóperekkel (válással) összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyek esetén egyaránt
 • Házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, szerződések elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 • Gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek
 • Tartásdíjjal (pl. gyermektartás, házastársi tartás) kapcsolatos ügyek
 • Házassági és élettársi vagyonközösség megszűntetésére vonatkozó megállapodások


Közlekedési jog

Közlekedési jog
 • Közlekedési szabálysértések, bűncselekmények elkövetése esetén jogi képviselet, valamint ezek kapcsán sértetti képviselet.


Öröklési ügyek

Öröklési ügyek
 • Végrendeletek, valamint öröklési és tartási szerződések elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése, valamint ezek elhelyezése a központi nyilvántartásba
 • A hagyatéki eljárással, az örökség megszerzésével összefüggő jogi tanácsadás és ügyvédi (jogi) képviselet a Közjegyzők és a Bíróságok előtt

Gazdasági büntetőjog

Gazdasági büntetőjog
 • Csődbűncselekmények, adócsalás, jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntette, számviteli rend fegyelmének megsértése, pénzmosás, számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmények esetén történő védői képviselet a büntetőeljárás során


Elérhetőség

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 6.
Telefon/Fax: +36-1-439-6515
Mobiltelefon: +36-30-472-1706
E-mail: info@drkf.hu vagy Katt. ide...